Op zoek naar psychotherapie?

psychotherapie
 
Psychotherapie Radboudumc.
De behandeling kent een vast verloop volgens vaste patronen. Psychotherapie kan worden gegeven als individuele psychotherapie, groepspsychotherapie of als een systeembehandeling gezins of relatietherapie. Aandoeningen die we kunnen behandelen. Bij sommige kinderen en volwassenen overheerst een gebrek aan concentratie en rust.
Psychotherapie.
Enkele van bovenstaande vormen van psychotherapie bevinden zich in het schemergebied tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen. Deze therapieën, zoals sommige vormen van lichaamsgerichte psychotherapie, worden niet officiëel erkend als psychotherapie, maar worden vaak wel als behandelmethode ingezet door psychotherapeuten. Er bestaat dus enige overlap tussen psychotherapie en alternatieve geneeswijzen.
Persoonsgerichte psychotherapie Apanta.
Inzicht van de cliënt staat centraal. Persoonsgerichte of cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt cliënt in zichzelf centraal staat. De rol van de psychotherapeut is de cliënt te helpen bij het ervaren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag, zonder een vastgestelde therapeutische richting op te leggen.
Wat is psychotherapie? Geneesjewijzer.
Psychotherapie vormt de verzamelnaam voor een aantal erkende reguliere vormen van therapie. De psychotherapie heeft uiteindelijk altijd het doel om het functioneren van de cliënt te verbeteren, door gebruik te maken van de in het specifieke geval meest geschikte methode.
Psychotherapie 14 definities Encyclo.
Gevonden op http//www.encyclo.nl/lokaal/10343.: Psychotherapie is het bewust en professioneel, met psychologische technieken gesprek, ervaring, autosuggestie bevorderen van het groeiproces van een mens Secundaire definitie: Hierbij wordt het ziektemodel gebruikt: Psychotherapie is het bewust en professioneel, met psychologische technieken gesprek, ervaring, autosuggestie bevorderen van het g.
NVP Wat doet een psychotherapeut?
Psychotherapeut is een beroep met een eigen beroepsverantwoordelijkheid, een eigen Beroepscode voor Psychotherapeuten en publiekrechtelijk tuchtrecht. Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater.
Home Psychotherapie Malden.
Psychotherapie is een behandelmethode, waarin samen met u, de cliënt, wordt onderzocht wat de aard en de oorzaak van de psychische klachten is, om vervolgens in een behandelplan samen vast te stellen welke concrete en haalbare doelen kunnen worden opgesteld, zodat de behandeling volgens de GZ-richtlijnen kunnen worden ingezet.
Psychotherapie Dorien van Otterloo.
Het doel van psychotherapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat je er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, identiteitsproblemen, relatie of gezinsproblemen.

Contacteer ons